Bingo Yumitos Potato Chips – Original Style, Salt, 35 gm

Weight 0.09 kg

1 review for Bingo Yumitos Potato Chips Original Style Salt 35

  1. melvin

    Best Bingo Yumitos Potato Chips Original Style Salt 35

Add a review
Scroll to Top